Vanliga frågor

Fråga: Varför ska man årsrapportera?

De uppgifter som föreningarna fyller i använder vi i på riksförbundet som underlag för att påverka beslutsfattare inom till exempel kommuner och staten.

Föreningsuppgifter – viktiga grunduppgifter om föreningen där vissa visas på visitkortssidan för föreningen på BR:s hemsida.

Funktionärer och distriktsombud – Ger oss rätt kontaktpersoner i er förening, viktigt med e-postadress då nästan all vår kommunikation sker via mejl. Vi sänder information främst till ordförande och kassörer men då och då riktad e-postmeddelanden till olika funktionärsgrupper.

Verksamhetsrapport – Ger oss möjlighet att göra statistik över hur bygdegårdarna används till vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare. Ger också värdefull information till medarbetare på BR och i distrikten kring olika satsningar kring verksamhet som till exempel teater, film etcetera.

Ekonomirapport – Det ger oss viktiga uppgifter och argument för uppvärmningskostnader, hur stor del vi får i kommunala driftsbidrag, hur stor del som är hyresintäkter och hur stor del som är egen verksamheten. Viktiga argument för oss i våra samtal med olika beslutsfattare. Vi tittar inte på föreningens enskilda ekonomi om vi inte har ett samtal från er i föreningen. Det är den sammanslagna ekonomin som är intressant.

Fråga: Hur sparar jag uppgifterna?

Alla uppgifter sparas direkt när man trycker på "Spara" längst ned på varje sida med uppgifter. Sparade uppgifter visas alltid i rapporten. Vill man ändra sina uppgifter så ändrar man aktuellt fält och trycker på "Spara".

Fråga: Hur skickar jag in färdigifyllda rapporter?

Klicka i ”Jag är klar med Verksamhets-/Ekonomirapport” längst ned och trycka spara.

Fråga: Var rapporterar man in distriktsombud?

Görs under Funktionärer & Distriktsombud. Varje förening har rätt till två ombud till distriktsstämman.